Privacy
Pagina

Privacyverklaring Verantwoordelijkheid De Vereniging voor Beoefenaars van Toegepaste Politicologie (VBTP), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50006533, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) / General Data Protection Regulation (GDPR). … Lees meer

Lid worden
Pagina

Lid worden Lidmaatschap Als lid van de VBTP Praktijk-Politicologen heb je gratis toegang tot de bijeenkomsten en activiteiten die de VBTP Praktijk-Politicologen organiseert en tot een netwerk van circa 700 politicologen en bestuurskundigen (alumni). Bovendien heb je stemrecht op de … Lees meer

Over de VBTP
Pagina

Over de VBTP Activiteiten De VBTP Praktijk-Politicologen organiseert haar activiteiten onder de Nieuwspoort-code zodat, datgene wat gedeeld wordt, vertrouwelijk blijft. In het geval een journalist deelneemt aan de bijeenkomst, zal deze dus die vertrouwelijkheid van hetgeen gezegd wordt tijdens de … Lees meer

Home
Pagina

VBTP Praktijk-Politicologen Netwerk van praktijk-politicologen De officiĆ«le naam van de VBTP luidt de Vereniging voor Beoefenaars van Toegepaste Politicologie. Die naam refereert aan het boek Toegepaste Politicologie van ons erelid hoogleraar politicologie Rinus van Schendelen dat in 1989 verscheen. Maar … Lees meer