Over de VBTP

Activiteiten

De VBTP Praktijk-Politicologen organiseert haar activiteiten onder de Nieuwspoort-code zodat, datgene wat gedeeld wordt, vertrouwelijk blijft. In het geval een journalist deelneemt aan de bijeenkomst, zal deze dus die vertrouwelijkheid van hetgeen gezegd wordt tijdens de bijeenkomst moeten eerbiedigen. Uiteraard kan deze wel de gastspreker(s) vragen of er een vervolginterview later kan plaatsvinden.

De vereniging is door haar diverse activiteiten een ontmoetingsplaats voor studenten, praktijkmensen én mensen uit de wetenschap.

Als lid van de VBTP Praktijk-Politicologen krijg je:

toegang tot alle bijeenkomsten en activiteiten van de VBTP Praktijk-Politicologen
en tot het netwerk van circa 700 politicologen en bestuurskundigen (alumni)

4 keer per jaar de nieuwsbrief van de VBTP Praktijk-Politicologen

stemrecht op de algemene ledenvergaderingen

en natuurlijk datgene wat jij eruit wilt halen!

Lid worden?

Aanmelden als lid kan door het invullen van dit formulier en ook tijdens de bijeenkomsten. Leden worden gevraagd een machtiging tot incasso voor de jaarcontributie af te geven. Een lidmaatschap kost 15 euro per jaar.

Vragen?

Neem contact op met de secretaris via het contactformulier.

Het bestuur van de VBTP bestaat uit:

René Vrugt (voorzitter)
Marie Louise Borsje (secretaris)
Mila von Klimburg (penningmeester)
Hanneke Heeres (algemeen lid)
Bertus Tichelaar (algemeen lid)

Statuten:

Statuten-VBTP