Privacyverklaring

Verantwoordelijkheid

De Vereniging voor Beoefenaars van Toegepaste Politicologie (VBTP), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50006533, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) / General Data Protection Regulation (GDPR).

Functionaris Gegevensbescherming

Functionaris Gegevensbescherming is Marie Louise Borsje, secretaris van de VBTP en te bereiken via het contactformulier of info@praktijkpoliticologen.nl.

Persoonsgegevens die we verwerken

Van ons contactformulier verwerken we

naam
e-mailadres

Van onze leden verwerken we

eventuele voorletters
voornaam
eventuele voorvoegsels
achternaam
straat
huisnummer
eventuele huisnummertoevoeging
postcode
woonplaats
telefoonnummer
e-mailadres
studie
afstudeerjaar
werkkring

Met wie we persoonsgegevens delen

Persoonsgegevens delen we niet met derden. Een uitzondering daarop vormen voornaam, eventuele voorvoegsels, achternaam en e-mailadres van onze leden welke we delen met MailChimp teneinde nieuwsbrieven te kunnen verzenden.

Recht op inzage, correctie en vergetelheid

Wil je inzage in persoonsgegevens die we van je verwerken, deze corrigeren of laten verwijderen? Laat dit dan weten via info@praktijkpoliticologen.nl.

Cookies

Onze website gebruikt de volgende cookie

viewed_cookie_policy domein:praktijkpoliticologen.nl pad:/ verloopt:een jaar

Als je gebruik maakt van de Twitter tweet in reply to, retweet, of like links openen deze in een nieuw browserscherm. Door https://platform.twitter.com worden dan de volgende cookies gebruikt

_twitter_sess domein:.twitter.com pad:/ verloopt:sessie
ct0 domein:.twitter.com pad:/ verloopt:zes uur
external_referer domein:.twitter.com pad:/ verloopt:een week
guest_id domein:.twitter.com pad:/ verloopt:twee jaar
personalization_id domein:.twitter.com pad:/ verloopt:twee jaar