Lid worden

Lidmaatschap

Als lid van de VBTP Praktijk-Politicologen heb je gratis toegang tot de bijeenkomsten en activiteiten die de VBTP Praktijk-Politicologen organiseert en tot een netwerk van circa 700 politicologen en bestuurskundigen (alumni). Bovendien heb je stemrecht op de ledenvergaderingen. Lidmaatschap kost 15 euro per kalenderjaar. Het contributiebedrag wordt jaarlijks door de ledenvergadering vastgesteld. Voor bepaalde bijzondere activiteiten zoals masterclasses en studiereizen kan een extra bijdrage gevraagd worden (leden hebben wel voorrang bij inschrijving voor deze bijzondere activiteiten).

Je kunt je opgeven als lid door het onderstaande aanmeldformulier in te vullen. Je lidmaatschap is definitief zodra de incassomachtiging voor de contributie is ontvangen. Hierover ontvang je na aanmelding per e-mail nadere details.

Aanmeldingsformulier

    Ik meld mij aan als lid van de Vereniging voor Beoefenaars van Toegepaste Politicologie (VBTP).

    Ik geef de VBTP toestemming om mijn e-mailadres te gebruiken voor het toezenden van informatie.

    Ik geef de VBTP toestemming mij nieuwsbrieven via MailChimp te sturen en ga ermee akkoord dat daartoe mijn voornaam, eventuele voorvoegsels, achternaam en e-mailadres met MailChimp worden gedeeld.

    Op de ALV van 19 juni 2013 is besloten dat het betalen van de contributie alleen nog mogelijk is door middel van een machtiging. Neem voor meer informatie contact op met de penningmeester via het contactformulier.